LEO II Project

Integrating Digital Resources and Voice Science

into modern European Vocal Pedagogy:

Developing, training and presenting non-formal vocal methods for the modern voice teacher emphasizing computer/web-based resources and voice analysis tools.

POVZETEK PROJEKTA

Projekt Leonardo da Vinci partnerstvo je bil zasnovan in koordiniran s strani Evropskega združenja pevskih pedagogov (EVTA). Od dvanajstih evropskih partnerskih organizacij, ki so se prijavile na razpis za LEO II sredstva, je bila osmim prijavljenim organizacijam vloga odobrena, med njimi tudi Društvu slovenskih pevskih pedagogov.

Osrednja tema projekta je bila vključevanje ustreznih oblik digitalne tehnologije pri poučevanju petja, vključno z:

· razvijanjem znanja pevskih učiteljev o rabi internetnih virov vseh vrst,

· razvojem učinkovite internetne prisotnosti z več možnostmi dostopanja in za spodbujanje boljše komunikacije,

· zadovoljevanjem vedno večjih potreb po novih znanjih in spretnostih, ki jih od učiteljev petja zahteva digitalizacija, preko razvijanja nove metodologije in ponudbe teoretičnega in praktičnega usposabljanja za uporabo računalniške programske opreme pri poučevanju petja.

Poleg tega smo si DSPP, ostali partnerji in koordinator EVTA prizadevali za krepitev sodelovanja s sorodnimi disciplinami na področju raziskav glasu, razvoja programske opreme kot tudi za krepitev mednarodnega povezovanja in kulturnega razumevanja preko skupnih dogodkov, ki so potekali v različnih državah partnericah.

Future events:

  

4th SLOVENIAN SINGING DAYS 
4. SLOVENSKI PEVSKI DNEVI

Ljubljana, 16th and 17th march 2012

 

ARS VOCALIS

TEMSIG winners concert

Koncert prvonagrajenih pevcev Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov

4th Concert 

Ljubljana, 16th march 2012

 

Nuška Drašček, mezzosopran

Darko Vidic, bariton

Peter Martinčič, bas

Blaž Kladnik, bas bariton

Andreja Kosmač and Irena Zajec, piano